11 ontwerpregels voor werkplekleren

12 juli 2017

Zoals in het bericht Werkplekleren werd benoemd is bij het ontwerpen van leeractiviteiten voor Zuyd Professional werkplekleren belangrijk. HAN Werkplekleren doet regelmatig onderzoek naar werkplekleren en biedt ontwerpers praktische instrumenten om de kwaliteit van werkplekleren te vergroten. Hoewel onderstaand rapport een literatuurstudie naar ‘stage’ als werkplekleren betreft, zijn de globale ontwerpregels voor werkplekleren die hieruit gedestilleerd zijn ook bruikbaar voor ontwerpteams van deeltijdtrajecten.

Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie [rapport]

Om de vraag ‘wat zijn effectieve elementen van werkplekleren om jongeren goed voor te bereiden op een
beroep, dan wel toe te leiden naar een beroep’ te beantwoorden is een systematisch literatuuronderzoek
verricht door Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Uit de samenvatting

De resultaten laten zien dat pedagogisch-didactische interventies altijd op maat van specifieke contextkenmerken gesneden moeten zijn. De kernelementen waarmee in het ontwerp van werkplekleren rekening moet worden gehouden zijn:

 1. sociale en structurele kenmerken van de werkplek
 2. leerpraktijken
 3. studentgerelateerde kenmerken
 4. beoordeling

Uitwerking van deze kernelementen levert een set van elf globale ontwerpregels op. Deze ontwerpregels
moeten telkens weer door professionele opleidingsteams ingekleurd worden, in comakership met hun
werkveld. De ontwerpregels hebben betrekking op 1) inbedding in het curriculum, 2) kernelementen voor
de vormgeving van werkplekleren, 3) beoordeling.

 1. Ontwerp samen met het werkveld
 2. Leer een gezamenlijke taal spreken
 3. Bereid studenten bewust voor
 4. Vervaag de grenzen tussen opleiding en werkplek
 5. Bied de student begeleiding bij professionele groei
 6. Bied de student variatie in werkplekken
 7. Bied de student ruimte voor fouten en repetitie
 8. Bied de student ruimte om de cultuur te proeven
 9. Ondersteun de werkbegeleider
 10. Organiseer reflectie en feedback
 11. Borg de kwaliteit van werkplekleren

 Bron

Zie meer op website HAN Werkplekleren.

Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D-J. & Van Vlokhoven, H. (2017). Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie. HAN, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Nijmegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial