Werkplekleren

12 juli 2017

Bij het ontwerpen van leeractiviteiten voor Zuyd Professional is werkplekleren belangrijk. Door gebruik te maken van blended learning wordt het ‘verbinden’ van de werkplek met het onderwijs ondersteund.

De essentie van werkplekleren is dat (werkende) studenten, niet uitsluitende in een schoolse setting via trainingen leren, maar ook op hun werkplek uitgedaagd worden zoveel mogelijk de regie over hun eigen leren te nemen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de door de student geïnitieerde leeractiviteiten die zich voordoen tijdens de reguliere werkzaamheden en door de opleiding gestuurde leeractiviteiten. Beide zijn relevant.

Werkplekleren kan zo simpel zijn als het zichtbaar maken van wat er geleerd wordt tijdens het ‘gewone’ werk, mits dit voldoende kan worden aangetoond en gekoppeld kan worden aan leeruitkomsten en zo ingewikkeld als het doorlopen van een reeks geplande leeractiviteiten. Cruciaal is dat er altijd een koppeling is aan aan leeruitkomsten. Er is geen formele afbakening tussen leren op school en leren op de werkplek. Evenmin is er sprake van een expliciete scheiding tussen informeel en formeel leren, beide komen voor op zowel de werkplek als op de opleiding (Van der Klink & Streumer, 2004). Essentieel is dat de werkplek onderdeel is van een opleiding of cursus en een effectieve manier is om op te leiden tot een beroep en het ontwikkelen van een professionele identiteit. Het combineren van leren op school en op de werkplek biedt hiermee een basis voor een leven lang leren en zorgt ervoor dat de kloof tussen school en werkplek vermindert en de transfer van kennis en vaardigheden verbetert (Poortman, Reenalda, Nijhof & Nieuwenhuis, 2014).

De informatiepagina Werkplekleren biedt een aantal voorbeelden werkplekgerelateerde leeractiviteiten.

Bronnen

Poortman, C. L., Reenalda, M., Nijhof, W. J., & Nieuwenhuis, L. F. M. (2014). Workplace learning in dual higher professional education. Vocations and Learning, 7(2), 167–190

Van der Klink, M. R., & Streumer, J. N. (2004). De werkplek als leersituatie. In J. N. Streumer & M. R. Van der Klink (Eds.), Leren op de werkplek (pp. 11–31). Den Haag, Nederland: Reed Business Information.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial