DC4E-ontwerpcyclus versie 1.0

14 juni 2017

Om docent-ontwerpers te ondersteunen, presenteert het lectoraat Technologie-Ondersteund Leren (TOL) de Design Cyclus for Education (DC4E); een procesmodel voor het (her)ontwerpen van blended onderwijs voor Zuyd Professional (versie 1.0).

De reden waarom het lectoraat TOL heeft gekozen voor een eigen ontwerpcyclus is dat het lectoraat er specifiek naar streeft blended learning mogelijk maken en te faciliteren. Met de DC4E ontwerpcyclus verrijken we een procesmodel (zoals bijvoorbeeld het ADDIE-model) voor onderwijsontwerp met elementen die het ontwerpen van blended learning faciliteren. De DC4E ontwerpcyclus beschrijft acht stappen die iteratief (= stelselmatige herhaling van onderdelen van het proces), doorlopen kunnen worden bij het (her)ontwerpen van onderwijs, maar voegt daar steeds de koppeling naar technologieën die het onderwijs kunnen ondersteunen aan toe. Deze koppeling kan de vorm hebben van ‘best practices’ van blended onderwijs, checklists, tools, templates en overzichten die de docent kunnen helpen bij het kiezen van de best passende technologie.

Daarnaast is een belangrijke reden voor een ‘eigen’ ontwerpmodel dat het voor Zuyd algemeen en voor Zuyd Professional in het bijzonder van groot belang is een balans te vinden tussen een autonomie in ontwikkeling en standaardisering van onderwijs. Enerzijds biedt een hoge mate van autonomie het voor de individuele docent optimaal mogelijk het onderwijs in de voor hem meest geschikte manier te ontwerpen. Anderzijds genereert deze vrijheid een enorme uitdaging voor de studeerbaarheid, vergelijkbaarheid van modules en de standaardisering van het onderwijs. Een juiste balans tussen beide extremen is van groot belang voor Zuyd als organisatie maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. Met het creëren van een eigen ontwerpcyclus voor onderwijs zien wij de kans de sterke eigenschappen van het autonoom ontwerpen van onderwijs binnen Zuyd te behouden, maar tegelijkertijd toch een normerende functie op het ontwikkelproces uit te oefenen. Binnen de eigen ontwerpcyclus wordt voldoende ruimte geboden voor de unieke cultuur van onderwijs binnen Zuyd, maar kunnen we het onderwijs ook kaderen.

Tenslotte biedt het ontwikkelen van een breed gedragen ontwerp cyclus ook een kader voor een gezamenlijke taal waarmee onderwijs(her)ontwerp gedeeld en gecommuniceerd kan worden. Omdat deze gezamenlijke taal op dit moment ontbreekt zetten we door het toepassen van het DC4E model al een eerste belangrijke stap naar een gemeenschappelijk taal voor het ontwerpen van onderwijs binnen Zuyd Hogeschool.

Kenniskring Technologie-Ondersteund Leren:
Evelien van Limbeek, Judith van Hooijdonk, Didi Joppe, Chris Kockelkoren, Peter Ebus, Marcel Schmitz, Peter Sloep, Hendrik Drachsler

Met bijdrage van:
Ankie van de Broek, Marcel Graus, Jeanine Schmeitz, René Claassen, Dominique Sluijsmans

 

naar de 8 stappen van DC4E

 

Donderdag 15 juni 2017 heeft het Lectoraat Technologie-Ondersteund Leren in samenwerking met de Werkgroep Blended Learning het procesmodel gepresenteerd aan de ontwerpers van Zuyd Professional. Klik hier voor de presentatie.

Feedback? Aanvullingen op ons model? Graag! Learning & researching by doing!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial